Związane z kontrolami OSK

 

1. 2003. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych

2. 2008.1.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych

3. 2008.2.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych

4. 2008.3.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych

5. 2010.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych

6. 2011.1.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych

7. 2011.2.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych

8. Rozporzadzenie ministra edukacji w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

9. W sprawie kursow dla kierowcow pojazdow uprzywilejowanych i pojazdow przewozacych wartosci pieniezne

10. W sprawie kontroli wojewodzkich osrodkow ruchu drogowego

11. W sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego osrodka szkolenia kierowcow

12. W sprawie uzyskiwania karty rowerowej

13. W sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia

14. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia

15. Zmieniajace w sprawie egzaminowania

16. Zmieniajace w sprawie wydawania dokumentow uprawniajacych do kierowania

 

 


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2019 by LOK. All rights reserved.