PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)

Profil Kandydata na Kierowcę

W celu przystąpienia do kursu prawa jazdy bez względu na kategorię, niezbędne jest złożenie w ośrodku nauki jazdy Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK). Jest to wydawany bezpłatnie przez właściwy urząd dokument, potwierdzający spełnianie przez potencjalnego kursanta niebędnych do podjęcia nauki wymogów. Dodatkowo, Profil jako dokument elektroniczny pozwala na szybkie przekazywanie danych o postępie kursanta między ośrodkiem szkolenia a ośrodkiem egzaminacyjnym i starostwem.

 

Jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę?

 1. [Dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy.]
  Wykonać badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na kierowanie pojazdami.

  Kandydatów na kurs prawa jazdy kategorii B zapraszamy do skorzystania z obecności lekarza w ośrodku w każdą środę przez rozpoczęciem kursu, o godz. 16:00. Dokładnych informacji udzielamy telefonicznie.

  Kandydatów na pozostałe kategorie zapraszamy na badania omówione w poniższym punkcie.
  .
 2. [Dotyczy wszystkich kategorii powyżej B, tj. C, C+E, D.]
  Wykonać badania psychotechniczne w tym samym zakresie.

  Kandydatom na kierowców kategorii ciężkich oferujemy możliwość odbycia kompleksowo wszystkich niezbędnych badań podczas jednej wizyty w ośrodku. Badania organizowane są raz w miesiącu, o datę proszę pytać telefonicznie lub mailowo. Łączny czas trwania wszystkich badań wynosi ok. 3,5 do 4 godzin. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w badaniach.
  .
 3. [Dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy.]
  Wykonać zdjęcie (1 sztukę) do Profilu.
  .
 4. [Dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy.]
  Udać się do Wydziału Komunikacji, pod który administracyjnie podlega kandydat na kierowcę (znajduje się on w Urzędzie Miasta albo Starostwie Powiatowym).

  W Urzędzie należy złożyć:
  • Zaświadczenie lekarskie (wszystkie kategorie)
  • Zaświadczenie psychotechniczne (kategorie C, C+E, D)
  • Zdjęcie
  • Wypełniony dostępny na miejscu wniosek o wydanie prawa jazdy

  Ponadto, od kandydata wymaga się:
  • Okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
  • Obecności co najmniej jednego rodzica i pisemnej zgody na uczestnictwo w kursie (dotyczy kandydatów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia)

  PKK jest dokumentem wydawanym na miejscu, bez potrzeby uiszczania dodatkowych opłat.

 

Dalsze informacje

Więcej informacji o Profilu Kandydata na Kierowcę można uzyskać na stronie PWPW (pkk.pwpwp.pl).


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2018 by LOK. All rights reserved.