„Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro”.

Fundacja Akademia Obywatelska

w partnerstwie

Ligą Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

rozpoczęła realizację projektu

pt. „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro”.

 

Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 185 osób poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych do 30.06.2019r.

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 657 603,36 PLN

 

mapadotacji.gov.pl

 

 


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2019 by LOK. All rights reserved.